adres naszego Towarzystwa:

Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Katowice

40 - 013 Katowice

ul. Dyrekcyjna 9

tel/fax +48 32 253 77 90

e-mail: tup@tup.katowice.pl