Sprawozdania z działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich - Oddział Katowice


Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich - Oddział Katowice

za okres kadencji 6 maja 1985r. - 28 października 1988r.

 

1.1. Władze Oddziału:
Wybrane na Walnym Zebraniu sprowozdowczo-wyborczym w dniu 6 maja 1985 r. władze Oddziału Katowickiego ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału:

 • Michał Dołhun - prezes zarządu

 • Zofia Piękoś - wiceprezes d/s merytorycznych

 • Tadeusz Cholewa - wiceprezes d/s wykonywania zawodu

 • Anna Skowronek - skarbnik

 • Wacław Kupiec - sekretarz

 • Barbara Polak - członek zarządu

 • Waldemar Przechera - członek zarządu

 • Jan Tobiasz - członek zarządu

 • Andrzej Wiczyński - członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Stefan Jurga - przewodniczący

 • Anna Czekalska - członek

 • Teresa Gacek - członek

 • Jan Friedel - z-ca członka (+13.01.1987)

 • Mirosława Wocka-Niesyto - z-ca członka

 

1.2. Terenowe koło TUP w Bielsku-Białej
W dniu 14 marca 1988 r. na wyjazdowym zebraniu Prezydium Zarządu Oddziału powołano terenowe Koło TUP w Bielsku-Białej.

Zarząd Koła:

 • Henryk Busz - przewodniczący

 • Eugeniusz Popek - sekretarz

 • Barbara Trembla - skarbnik


Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich - Oddział Katowice

za okres kadencji 21listopada 1988r. - 29 marca 1993r.


1.1. Władze Oddziału.
Zarząd Oddziału:

Prezydium:

 • Michał Dołhun - prezes

 • Zofia Piękoś - I wiceprezes

 • Zbigniew Kamiński - wiceprezes

 • Andrzej Adamczyk - skarbnik

 • Teresa Gacek - sekretarz

Członkowie:

 • Barbara Polak

 • Eugeniusz Popek

 • Waldemar Przechera

 • Andrzej Wiczyński

Komisja Rewizyjna:

 • Anna Skowronek - przewodnicząca

 • Irena Nawara

 • Barbara Trembla

Terenowe Koło TUP w Bielsku - Białej:

 • Henryk Busz - przewodniczący

 • Eugeniusz Popek - sekretarz

 • Barbara Trembla - skarbnik

 

1.2. Sekretariat
Kol. Ruta Jerga - do 30.06.1989r.
Pani Eleonora Kasior - od 01.07.1989r. do 31.03.1992r.
Pomimo, że prowadzenie sekretariatu obciążało kosztami tylko 1/2 etatu, trudna sytuacja finansowa Towarzystwa w 1992 r. spowodowała decyzję Zarządu Oddziału o rezygnacji z etatowego zatrudniania tej obsługi.

1.3. Członkowie Oddziału.

 • stan w dniu 21.11.1988 r. - 161 członków

 • przyjęto w okresie kadencji - 10 członków

 • na własną prośbę wystąpiło - 5 członków


Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich - Oddział Katowice

za okres kadencji 29 marca 1993 r. - 21 marca 1996 r.

 

1. Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna
    1.1 Zarząd Oddziału:

 • Zbigniew J. Kamiński - Prezes Oddziału

 • Michał Dołhun - I Wiceprezes

 • Franciszek Noszka - Wiceprezes

 • Zofia Piękoś - Wiceprezes

 • Janina Szczepańska - Sekretarz

 • Andrzej Adamczyk - Skarbnik

 • Stanisław Boczar - Członek Zarządu

 • Wiesław Chmielewski - Członek Zarządu

 • Eugeniusz Popek - Członek Zarządu

 • Aleksander Wazowski - Członek Zarządu

    1.2 Komisja Rewizyjna:

 • Elżbieta Joseph-Tomaszewska - Przewodnicząca

 • Irena Nawara (do grudnia 1995 r.)

 • Barbara Trembla (do grudnia 1995 r.)

 • Bogdan Chaber (od grudnia 1995 r.)

 • Piotr Franta (od grudnia 1995 r.)

 

2. Sprawy członkowskie

Liczba członków Oddziału w dniu:

29  marca 1993r. - 107 osób
21 marca 1996r. - 119 osób
Przyjęto w okresie kadencji - 20 osób
Wystąpiło na własną prośbę - 4 osoby
Skreślono z powodu zaległości w płaceniu składek - 0
Zmarli - 4 osoby


Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich - Oddział Katowice

za okres kadencji od 1996r. do 2000 r.

 

Organizacja pracy Zarządu Oddziału TUP w Katowicach

Zarząd Oddziału:
Zarząd Oddziału TUP ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 1996 r.w składzie:

 • Zbigniew J. Kamiński - Prezes Oddziału

 • Zofia Piękoś - I Wiceprezes

 • Bogdan Chaber - Wiceprezes i Skarbnik

 • Piotr Franta - Wiceprezes

 • Janina Szczepańska - Sekretarz

 • Ilona Afanasowicz - Członek Zarządu

 • Ewa Bukowska - Członek Zarządu

 • Nina Juzwa - Członek Zarządu

 • Eugeniusz Popek - Członek Zarządu

 • Marek Tomaszewski - Członek Zarządu

Podział obowiązków i zadań członków Prezydium Zarządu, został przyjęły na zebraniu Zarządu Oddziału w dniu 8 maja 1996 r. i obejmował następujący zakres:

 • Prezes Zbigniew Kamiński - koordynacja prac Zarządu i kontakty zewnętrzne Oddziału, w tym zagraniczne,

 • i Wiceprezes Zofia Piękoś - wewnętrzna organizacja i funkcjonowanie Oddziału, oraz sprawy członków TUP,

 • Wiceprezes Bogdan Chaber - gromadzenie środków dla zapewnienia finansowych podstaw funkcjonowania Oddziału, także kontakty zewnętrzne, w tym z samorządami lokalnymi oraz sprawy finansowe Oddziału,

 • Wiceprezes Piotr Franta - twórczość urbanistów oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych członków TUP,

 • Sekretarz Janina Szczepańska - bieżąca informacja o pracy Zarządu i przepływ informacji w Oddziale TUP, oraz organizacja konkursu na prace studenckie o Nagrodę Oddziału TUP,

 • Eugeniusz Popek - aktywizacja organizacyjna TUP w woj. bielskim (pion spraw Wiceprezesa Zofia Piękoś),

 • Marek Tomaszewski - kontakt z samorządami lokalnymi (pion spraw Wiceprezesa Bogdan Chaber),

 • Ewa Bukowska - kontakt z samorządami lokalnymi i twórczość (pion spraw Wiceprezesa Bogdan Chaber i pion spraw Wiceprezes Piotr Franta),

 • Ilona Afanasowicz - organizacja kontaktów zagranicznych - Niemcy (pion spraw Prezesa Oddziału),

 • Nina Juzwa - organizacja kontaktów zagranicznych - Francja (pion spraw Prezesa Oddziału).

W okresie sprawozdawczym odbyło się 29 zebrań Zarządu Oddziału TUP.

 

 

[powrót]