Przeprowadzone ważniejsze konkursy TUP

1969

Nr 15 na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego centralnej dzielnicy miasta Chorzowa.

1970

Nr 19 na opracowanie koncepcji planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego terenów wypoczynku podmiejskiego dla zachodniej części GOP wokół 3 jezior Dzierżno Duże i Małe - Pławniowice.

1971

Nr 23 na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego śródmiejskiej dzielnicy miasta Bielsko - Biała.

1972

Nr 26 na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia.

1973

  • Nr 33 na opracowanie koncepcji planu szczegółowego osiedla mieszkaniowego im. M.Kopernika w Gliwicach.

  • Nr 34 na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego śródmiejskiej dzielnicy miasta Sosnowca wraz z ogólnamejskim centrum usługowym.

1975

Nr 40 na opracowanie koncepcji planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Siemianowic Śląskich.

1986

Nr 75 na opracowanie koncepcji kształtowania zintegrowanego systemu publicznej i indywidualnej komunikacji pasażerskiej w województwie katowickim.