Zorganizowane ważniejsze konferencje i seminaria

1961

  • konferencja naukowa (przy współpracy Śląskiego Instytutu Naukowego); temat: "Zagadnienia urbanistyczne województwa katowickiego w pierwszym 15 - leciu Polski Ludowej".

  • ogólnokrajowa konferencja (przy współpracy środowiska krakowskiego); temat : "Planowanie regionalne w Polsce i jego powiązania z planowaniem gospodarczym i miejscowym, na przykładzie województw katowickiego i krakowskiego".

1962

ogólnopolska konferencja dyskusyjna; temat: "Plany generalne zagospodarowania przestrzennego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu Węglowego".

1967

konferencja naukowo - techniczna (przy współpracy SITKom); temat: "Kierunki rozwoju komunikacji drogowej w województwie katowickim".

1968

ogólnokrajowa konferencja (przy współpracy Sekcji Planowania Śródmieść i WPU); temat: "Projektowanie i realizacja dzielnic śródmiejskich na przykładzie miast GOP".

1970

  • konferencja problemowa (w Gliwicach); temat: "Ważniejsze problemy planowania przestrzennego powiatu gliwickiego, Centrum Gliwic i Dzielnicy Akademickiej".

  • ogólnopolska konferencja problemowa (przy współpracy OZLP); temat: "Leśny Pas Ochronny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego".

 

 

>>