1955

powołanie Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej przy Wojewódzkim Zarządzie Architektoniczno - Budowlanym.

1959

reaktywowanie Oddziału Architektury przy Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

1963-1964

  • przeprowadzenie cyklu wykładów na temat planowania przestrzennego dla wszystkich pracowników miejskich rad narodowych miast wydzielonych,

  • wycofanie decyzji o zmianie przeznaczenia zbiornika wodnego Dzierżno Duże w rejonie Gliwic na cele składowania odpadów przemysłowych.

1965

utworzenie w Katowicach oddziałów: Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, Instytutu Urbanistyki i Architektury.

1966-1968

utworzenie i rozpoczęcie zagospodarowania rekreacyjnego I etapu Leśnego Pasa Ochronnego GOP.

1971

  • zorganizowanie w Katowicach wystawy "Urbanistyka i Ty" oraz towarzyszących jej wystaw i prelekcji,

  • wystąpienie do władz wojewódzkich i przez ZG do Prezesa RM ujawniające negatywne skutki lokalizacji Huty "Katowice" w Łosieniu k/Ząbkowic (ob. Dąbrowa Górnicza).

1972

wspólne z SARP wystąpienie do władz wojewódzkich i centralnych w sprawie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego w związku z decyzjami o rozbudowie hut "Zawiercie" i "Bieruta" oraz o budowie zakładów przemysłu motoryzacyjnego w Bielsku - Białej.

 
   

>>