Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) jest organizacją powstałą w 1923 z inicjatywy Oskara Sosnowskiego.
Od 1925 Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Federacji Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

Ponadto jesteśmy stowarzyszeni w:

  • International Federation for Housing and Planning (IFHP)

  • International Society of City and Regional Planning (ISoCaRP)

  • The Royal Town Planning Institute (RTPI)

 

Celem Towarzystwa Urbanistów Polskich jest aktywny udział w kształtowaniu przestrzennego zagospodarowania kraju.


Koło TUP w Katowicach zostało utworzone 13 listopada 1956r.

Oddział TUP w Katowicach powołano w styczniu 1969r.

Koło TUP  w Bielsku Białej powołano 14 marca 1988r.

Liczba członków w momencie powoływania Oddziału wynosiła 79 osób.