Informacja o wyniku wyborów i ukonstytuowaniu się Prezydium ZG TUP

09.2003

Wybór delegatów na walny zjazd TUP 05.2003

Spotkanie w sprawie organizacji międzynarodowej konferencji na temat przebudowy centrum Katowic 04.2003

Nowa WKUA 02.2003

Walnego zebrania członków Oddziału TUP w związku z wyborem nowych władz Towarzystwa 10.2002