Praktyka planowania miejscowego w świetle nowej ustawy - szkolenia


Informujemy, że miesiącach maju i czerwcu 2003 roku odbyły się specjalistyczne szkolenia nt. nowej ustawy o planowanu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cykl szkoleń był organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. Z pełnomocnictwa Zarządu Głównego TUP regionalnym koordynatorem cyklu szkoleń był katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich

więcej...