Na wniosek Zarządu Oddzialu TUP w Katowicach, Walny Zjazd TUP wyróżnił członków naszego Oddziału:

Godność Członka Honorowego Towarzystwa przyznana została Koledze Profesorowi Michałowi Rościszewskiemu

Złotą Odznakę Honorową przyznano:

  • Koledze Bogdanowi Chaberowi

  • Koleżance Ninie Juzwie

Srebrną Odznakę Honorową przyznano:

  • Koleżance Iwonie Batkowskiej

  • Koledze Stanisławowi Gawlasowi

 

Wyróżnionym Koleżankom i Kolegom składam serdeczne gratulacje!

Zbigniew J. Kamiński


Odznaczenia państwowe
Zarząd Oddziału w Katowicach przekazał do Komisji Odznaczeń Zarządu Głównego TUP wnioski o odznaczenia państwowe i odznaki honorowe TUP dla Członków Oddziału. ZG TUP na posiedzeniu w dniu 14.03.2003 r. zaakceptował propozycję odznaczenia Kol. Janiny Szczepańskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

>>