„Centrum Katowic XXI wieku”


W dniach 10-11 czerwca odbyła się na terenie katowickiego Urzędu Stanu Cywilnego międzyśrodowiskowa konferencja na temat „Centrum Katowic XXI wieku”.
Konferencja ta, pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice pana Piotra Uszoka, zorganizowana i przygotowana została przy pomocy Urzędu Miasta Katowice przez katowicki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, oddział katowicki Stowarzyszenia Architektów Polskich, Śląską Okręgową Izbę Architektów, Fundację Przestrzeni Górnego Śląska, Śląską Organizację Techniczną oraz Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą w Katowicach.
Konferencja zgromadziła 45 osób, które reprezentowały środowiska architektów, urbanistów, miejscowych polityków, urzędników a także inwestorów, specjalistów od obrotu nieruchomości i dziennikarzy.

więcej...

 

Zagospodarowanie otoczenia Drogowej Trasy Średnicowej


14 marca 2003 r. Śląski Instytut Nieruchomości zorganizował w Katowicach seminarium na temat problemów zagospodarowania obszarów przyległych do Drogowej Trasy Średnicowej. Na zaproszenie Prezes SIN pani Prof. Elżbiety Niezabitowskiej w seminarium wziął udział przedstawiciel śląskiego oddziału TUP kol. Krzysztof Gasidło.

więcej...